High precision and modern technology
High precision and modern technology
Accessories for your high-pressure system

Hydraulika wodna

Hammelmann offers numerous different high-pressure valves. The latest materials and high levels of manufacturing precision guarantee optimal safety and reliability.Hammelmann oferuje wiele różnych zaworów wysokociśnieniowych. Najnowsze materiały i wysoki poziom precyzji produkcji gwarantują optymalne bezpieczeństwo i niezawodność.

 
 

Zawory regulujące ciśnienie

Zawory regulujące ciśnienie utrzymują pożądane ciśnienie robocze w układzie na stałym poziomie, a także służą do obniżania ciśnienia w układzie.

 
 

Zawory przełączające

Zawory przełączające dzielą przepływ wytwarzany przez pompę wysokociśnieniową między kilka narzędzi wodnych, równomiernie lub zgodnie z wymaganiami.

 
 

Zawory zwrotne

Zawory zwrotne całkowicie zapobiegają powrotnemu przepływowi wody.

 
 

Zawory utrzymujące ciśnienie

Zawory utrzymujące ciśnienie zapobiegają wydostawaniu się wody z podłączonego narzędzia wodnego w stanie bezczynności przy obniżonym ciśnieniu.

 
 
 

Zawory elektromagnetyczne

Zawory elektromagnetyczne umożliwiają aktywację lub dezaktywację różnych narzędzi wodnych (np. w systemach mycia i gratowania).

 
 

Zawory bezpieczeństwa

Zawory bezpieczeństwa służą do ochrony procesów i komponentów instalacji przed nadmiernie wysokim ciśnieniem roboczym. ISO, AD 2000, ASME and SIR certified.

 
 

Dysze rozprężne

Dysze rozprężne zmniejszają zużycie zaworów regulujących ciśnienie.

 
 

Połączenia obrotowe

Odporne na korozję obrotowe połączenia działają zarówno jako obracające się wysokociśnieniowe elementy uszczelniające, jak również jako połączenia narzędzi wodnych. W zależności od zastosowania stosowane są różne systemy uszczelnień.

 
 
 

Napędy obrotowe

Odporne na korozję napędy obrotowe wprawiają w ruch narzędzia wodne, zapewniając jednocześnie obrotowe uszczelnienie wysokociśnieniowe.

 
 
 

Ta strona używa plików cookie

Używamy plików cookie, aby umożliwić płynną i przyjazną dla użytkownika wizytę.
Oprócz plików cookie, niezbędnych do podstawowej funkcjonalności, do celów analitycznych używamy plików cookie stron trzecich (Google Fonts, YouTube) i narzędzi śledzących (Google Analytics). Jeśli nie zgadzasz się na użycie plików cookie, nie możemy zagwarantować nieograniczonego dostępu do wszystkich funkcji tej witryny. Więcej informacji na temat korzystania przez nas z plików cookie i sposobu zarządzania ustawieniami plików cookie można znaleźć w naszych informacjach o ochronie danych.