Polityka firmy Hammelmann

Polityka firmy Hammelmann

 
 

Podstawa długotrwałego sukcesu

 
 

Nadrzędnym celem firmy Hammelmann GmbH jest oferowanie klientom wyłącznie produktów i usług najwyższej jakości. Osiągnięcie i utrzymanie tego celu stanowi najważniejszą podstawę długoterminowego sukcesu firmy. Zadowolenie klienta jest wynikiem przestrzegania wymaganych norm i umów dotyczących bezpieczeństwa, jakości i wydajności naszych produktów. Produkcja odpowiednich systemów wysokociśnieniowych oznacza dla nas koncentrowanie się na wymaganiach naszych klientów. Zobowiązujemy się do spełniania wszystkich obowiązujących norm ustawowych i innych niezbędnych wymagań zgodnie z odpowiednimi przepisami, regulacjami, pozwoleniami na rejestrację oraz naszymi zobowiązaniami w zakresie zgodności. W procesach wewnętrznych firmy zgodność z przepisami oznacza minimalizację błędów i eliminację dublowania pracy. Powinno to zostać osiągnięte wyłącznie poprzez motywowanie pracowników, a nie poprzez wzmożony nadzór. Bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników oraz użytkowników naszych produktów jest ważnym dobrowolnym zobowiązaniem. Eliminowanie zagrożeń i minimalizowanie ryzyka jest częścią tego sposobu myślenia. Pracownicy są w odpowiedni sposób angażowani w te proces. Duże znaczenie ma dla nas także unikanie zanieczyszczania środowiska. Poprawa wydajności energetycznej to kolejny istotny punkt, który jest wspierany w działaniach związanych z projektowaniem w ramach zarządzania energią. Wymienione punkty spełniamy poprzez ciągłe doskonalenie naszego zintegrowanego systemu zarządzania. Stosując instrukcje operacyjne, Zintegrowany System Zarządzania zapewnia identyfikację i analizę błędów, tak aby te same lub podobne błędy nie powtarzały się w przyszłości.


Dzięki wdrożeniu opisanych systemów można osiągnąć następujące kluczowe cele:

  • Utrzymanie i tworzenie trwałych miejsc pracy
  • Aktywna i prewencyjna ochrona środowiska
  • Umocnienie pozycji lidera na rynku
  • Dostęp do nowych zastosowań i rynków
  • Pozyskiwanie bezpiecznych, przyjaznych dla środowiska i świadomych energetycznie produktów i usług
  • Sukces ekonomiczny

Zintegrowany System Zarządzania cieszy się pełnym poparciem kierownictwa i jest odpowiednio promowany. W razie potrzeby udostępniane są informacje i zasoby.

Oelde, April 2022

Ta strona używa plików cookie

Używamy plików cookie, aby umożliwić płynną i przyjazną dla użytkownika wizytę.
Oprócz plików cookie, niezbędnych do podstawowej funkcjonalności, do celów analitycznych używamy plików cookie stron trzecich (Google Fonts, YouTube) i narzędzi śledzących (Google Analytics). Jeśli nie zgadzasz się na użycie plików cookie, nie możemy zagwarantować nieograniczonego dostępu do wszystkich funkcji tej witryny. Więcej informacji na temat korzystania przez nas z plików cookie i sposobu zarządzania ustawieniami plików cookie można znaleźć w naszych informacjach o ochronie danych.