Ustalenia(zgodnie z §6 niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych (TMG)) i informacje prawne

 
 
 
 

Realizacja

IOK InterNetworking, Brockweg 17, 33415 Verl, Niemcy

 
 

Zawartość

Odpowiedzialny za treść:

Hammelmann GmbH
Carl-Zeiss-Straße 6-8
59302 Oelde
Niemcy

Phone: +49 (0) 2522 / 76 - 0
Fax.: +49 (0) 2522 / 76 - 140
E-mail: mail@hammelmann.de 

Na Interpump Group company

Dyrektor zarządzający: Giari Fiorucci

 
 
 

Wszystkie informacje i objaśnienia na tych stronach internetowych nie są wiążące. Hammelmann GmbH nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub kompletność treści. Nie udziela się gwarancji i nie ma pewności co do właściwości produktu. Na podstawie zawartości tych stron internetowych nie można wnosić żadnych roszczeń prawnych. Błędy w treści, zostaną niezwłocznie poprawione. Ze względu na opóźnienie w aktualizacji stron internetowych nie mogą one być stale aktualne. Z tego powodu zapytaj nas o status, szczegóły techniczne i status dostawy naszych produktów i usług. Łącza do innych stron internetowych nie są stale monitorowane. Oznacza to, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść połączonych stron.

 
 

Pobieranie danych i oprogramowania

Hammelmann GmbH nie udziela żadnej gwarancji bezawaryjnego działania danych i oprogramowania, które można pobrać ze stron internetowych. Oprogramowanie jest sprawdzane pod kątem wirusów przez Hammelmann GmbH. Zalecamy jednak sprawdzanie danych i oprogramowania antywirusowego przy użyciu najnowszej wersji oprogramowania antywirusowego.

 
 

Prawa autorskie i inne specjalne prawa ochronne

Treść tych stron internetowych jest chroniona prawem autorskim. Możesz wykonać jedną kopię informacji na stronach internetowych na jednym komputerze i przechowywać ją do niekomercyjnego i osobistego użytku wewnętrznego. Dozwolone jest kopiowanie, kopiowanie, modyfikowanie, publikowanie lub przesyłanie tekstów, grafik, logo, obrazów itp. Lub używanie ich w dowolnej innej formie za uprzednią pisemną zgodą Hammelmann GmbH. Wszelkie podane nazwy produktów i firm mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub markami. Nieautoryzowane użycie może skutkować roszczeniami odszkodowawczymi i zakazami sądowymi.

 
 

Ochrona danych osobowych i poufność

Nie można zagwarantować, że informacje lub dane osobowe, które są do nas przesyłane, nie są „przechwytywane” przez osoby trzecie podczas przesyłania.

 
 

Odpowiedzialność

Hammelmann GmbH nie ponosi odpowiedzialności za szkody, a konkretnie nie za bezpośrednie lub pośrednie szkody następcze, utratę danych, utratę zysków, awarie systemu lub straty produkcyjne powstałe w wyniku korzystania z tej strony internetowej lub pobierania danych. Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności nie ma zastosowania, jeśli uszkodzenie nastąpi w wyniku złośliwych zamiarów lub rażącego niedbalstwa podczas korzystania ze stron internetowych lub pobierania danych. Stosunki prawne między tobą a Hammelmann GmbH wynikające z korzystania ze stron internetowych podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec. W przypadku sporów prawnych z zarejestrowanymi handlowcami, które wynikają z korzystania z tych stron internetowych, jurysdykcją są biura Hammelmann GmbH w Oelde, Niemcy.

 
 

Bezpieczeństwo

Hammelmann GmbH przechowuje twoje dane na specjalnie chronionych serwerach w Niemczech. Tylko kilku upoważnionych pracowników Hammelmann GmbH, którzy mają za zadanie rozwiązywać problemy techniczne, handlowe lub redakcyjne, mogą uzyskać dostęp do twoich danych.

 
 

Linki do innych stron internetowych

Strony internetowe Hammelmann GmbH mogą zawierać linki do innych stron internetowych. Hammelmann GmbH nie ma wpływu na treść redakcyjną stron internetowych osób trzecich ani na zgodność firm operacyjnych z przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Ta strona używa plików cookie

Używamy plików cookie, aby umożliwić płynną i przyjazną dla użytkownika wizytę.
Oprócz plików cookie, niezbędnych do podstawowej funkcjonalności, do celów analitycznych używamy plików cookie stron trzecich (Google Fonts, YouTube) i narzędzi śledzących (Google Analytics). Jeśli nie zgadzasz się na użycie plików cookie, nie możemy zagwarantować nieograniczonego dostępu do wszystkich funkcji tej witryny. Więcej informacji na temat korzystania przez nas z plików cookie i sposobu zarządzania ustawieniami plików cookie można znaleźć w naszych informacjach o ochronie danych.